RYCHLÝ KONTAKT

Helena Žemlíková

Tel.: 603 232 728

E-mail: 

Helena.Zemlikova@quick.cz


Ing. Denisa Čižmářová

Tel: 731 651 909

E-mail:

Denisa.Zemlikova@seznam.cz

 


www.zemlikova.cz

 

Kompletní nabídka služeb poskytovaných v rámci vedení účetnictví

  • vedení hlavní knihy, účetního deníku a analytické evidence
  • evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku
  • zpracování bankovních a pokladních dokladů, kontrola úhrad
  • tiskové a přehledové sestavy
  • závěrkové operace - uzavření roku stávajícího, navedení počátečních stavů
  • zpracování účetní závěrky - výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce
  • kompletní cash flow
  • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů
  • zpracování daňového přiznání k DPH a povinné evidence
  • rekonstrukce účetnictví

Archivace účetních dokladů

Archivace účetních dokladů se řídí Zákonem o archivnictví a spisové službě. Při jeho nedodržení hrozí účetní jednotce, tedy Vám, vysoké pokuty. Využijte zkušeností odborníků naší kanceláře a vyhnete se zbytečným problémům s úřady.

 

© NOWONET media, s.r.o., design HOGUERA